Motivation

Et af de områder, hvor coaching er allermest givende og berigende, er indenfor motivation.
Bl.a. på grund af, at coaching har været anvendt og videreudviklet inden for sportsverdenen, hvor motivation og det at kunne motivere sig, sætte sig op til den allerbedste præstation, har en afgørende betydning.
Det at være i kontakt med sin motivation og dermed i kontakt med evnen til at motivere sig selv er en evne, som alle mennesker har, men knap så mange er bevidste om.

Feedback og kommunikation

Individuel feedback og kommunikation mellem personaler. Opmærksomhed på, hvordan tiltalen og omgangstonen er. Fokus på feedback og kommunikation. Kommunikation og feedback præger en stor del af vores arbejds- og privatliv. Jeg har i mit arbejde med teams adskillige gange mødt den forhindring, som en manglende kommunikation og en kritisk feedback absolut må opfattes som. Optræder…

Lederudvikling

Coaching af ledere fremmer udvikling, indsigt og vækst.

Ønsker du som leder at udvikle din lederstil og -kompetence?

Lederudvikling og medarbejderudvikling.

Teambuilding og lederudvikling gennem professionel Coaching.

Som coach er der mange varierende opgaver at tage sig af, og én af de opgaver, der kommer flest henvendelser på, er lederudvikling i form af coaching.

Lederudvikling og coaching af ledere kan have mange aspekter.

Hvilke områder kan coaching fremme?

Teambuilding – Teamspirit

Brug teamspirit til at ændre adfærd, handlinger og holdninger.

Koderne er enkle: Hjælpsom, gensidig respekt, fleksibel, åben, ærlig og ligefrem.

Gode resultater skabes af teams, der samarbejder om og imod fælles mål.

Du ved det, jeg ved det, vi ved det alle sammen. Når den gode stemning er til stede på vores arbejdsplads, glider det hele meget nemmere. Når der er smil og lidt grin og en god atmosfære, kan vi alle sammen lide at gå på arbejde og at være på arbejde, og det gør, at selv situationer, hvor man før ville føle stress, glider i baggrunden.

Personaleudvikling

Det betaler sig at investere i sine medarbejdere. Personale coaching skaber vækst for mennesker og organisationer. Hvilken type af personaleudvikling gavner mest? Det kan være svært at vurdere, om det skal være individuel eller teamrelateret personaleudvikling, der er bedst. Her kommer et citat fra en leder: “Som leder ønsker jeg personaleudvikling, men synes, at der…

Udvikling af samarbejde der skaber brugbare forandringer i dit team.

Coaching og teamudvikling.

Der flere måder at igangsætte en konstruktiv udvikling i et team på.

Coaching er en optimal metode til teamudvikling. ligesom når der arbejdes med det store område “personlig udvikling”, som jeg i de senere år har kaldt “personlig vækst”, er der flere måder at igangsætte en konstruktiv udvikling i et team på.

Lidt humoristisk kan man sige, at den bærende grund til teamudvikling er, at det er langt bedre at være udviklet end indviklet. At det er mere konstruktivt, effektivt og givende at være viklet ud end viklet ind i sagte som usagte regler, mønstre og arbejdsgange.