Denne weblog handler om Coaching teambuilding og stress.

Webloggen med speciale inden for områderne:

Nogle vil måske mene, at det er mange områder at spænde over. Det mener jeg ikke. Jeg er af den opfattelse, ud fra mit mangeårige virke som NLP – konsulent, at netop ledelse, motivation, stress og livsstil hænger nøje sammen, og det at tilbyde og udføre coaching indenfor disse områder skaber både sammenhæng, dynamik og løsningsfokuserede handlinger.

Jeg er professionel certificeret coach og er certificeret hos Axept, ledet af Birgitte Jepsen.
Jeg er et menneske, der gør mig mange tanker om, hvad der virker – og mange iagttagelser af, hvad der virker knap så godt.
Jeg ved, at det mange gange handler om finjustering for netop at få optimeret en proces, så den enkelte fokusperson eller det enkelte team og dennes ledelse atter selv generer og dermed bemærker den succes, som de har brug for..

Coaching er kommet for at blive.

Jeg tror, at der fremover er et stort behov for coaching, og tror, at tendensen med at have en personlig coach bliver en del af mange menneskers liv. Netop på grund af, at mange har brug for en guide, en lytter og en person, der kan følge med i de processer, der er på spil i et liv, det være sig privat som fagligt. Og her anser jeg netop coaching og det at være personlig coach for et valg, der er brug for og tiltrængt.

Jeg tror, at mange har brug for de vinkler, som coaching giver.
Jeg tror, at mange vil drage stor nytte og øge såvel personlig som faglig glæde og motivation af at have netop en personlig coach.  .

Coach er ikke en beskyttet titel. Desværre.

Det gør, at man må se sig for. Og tale med mennesker, der har gavn af coaching. Og søge efter kvalitet og erfaring hos dem, man kontakter.
Jeg er professionelle certificerede coaches, som har kompetente inden for såvel personlige som faglige felter.


Og har siden 1996 haft egen selvstændig praksis, som NLP konsulent og psykoterapeut.
Når jeg udøver coaching, laver jeg ikke terapi. Men har heldigvis den sikkerhed og menneskelige indsigt med, som mange års virke har bibragt mig.

Jeg er et menneske, der lægger vægt på det originale og vedkommende. På det oprigtige og dynamiske.
Derfor vil du hyppigt kunne læse nye tekster på denne weblog om coaching og det at være coach.
Du er hermed inviteret

Med venlig hilsen

Christel Sonne Rasmussen
Stresscoach
Forfatter

Der kan læses mere i kategorierne